qqc成语网提供成语解释、成语出处、成语谜语、成语故事大全、成语接龙、成语近义词、成语反义词等在线四字成语词典查询加入收藏|设为主页

http://www.qqc.net/ 四字成语大全

位置:成语大全 > 带分字的成语 > 分在第二个的成语大全
广告招租

第二个字是分的成语大全列表

第2个是分的成语

分在第二个的成语解释

 • 守己  分:本分。规矩老实,守本分,不做违法的事。
 • 守已  规矩老实,守本分,不做违法的事。
 • 知足  安于本分,对自己所得到的待遇知道满足。
 • 轩轾  不分高下、轻重。比喻对待二者的态度或看法差不多。
 • 皂白  皂:黑色。不分黑白,不分是非。
 • 青红皂白  比喻不分是非,不问情由。
 • 畛域  畛域:范围,界限。不分界限、范围。也比喻不分彼此。
 • 彼此  形容关系密切,交情深厚。
 • 之想  非分:不属自己分内的。妄想得到本分以外的好处。
 • 审布  仔细察看分布状况。
 • 三足  比喻三方分立,互相抗衡。同“鼎足三分”。
 • 瓜剖  象瓜被剖开,豆从荚里裂出一样。比喻国土被分割。同“豆剖瓜分”。
 • 明月  古人认为天下明月共三分,扬州独占二分。原用于形容扬州繁华昌盛的景象。今用以比喻当地的月色格外明朗。
 • 之财  不是自己应得的钱财。指本身不应该拿的钱财。
 • 之念  分:本分;非分:不属自己分内的。指超出本分的想法念头。
 • 随时  甘愿顺随时世环境。
 • 缕析  细致详尽的剖析。
 • 凤离  比喻夫妻或情侣离散。同“鸾凤分飞”。
 • 难解  指双方争吵、斗争、比赛等相持不下,难以分开。有时也形容双方关系十分亲密,分不开。
 • 难舍  分:分离;舍:放下。形容感情很好,不愿分开。亦作“难舍难分。”。
 • 守常  分:本分;守:保持;常:常规。规矩老实,安守本分,不惹是生非
 • 秋色  比喻双方各得一半,不分上下。
 • 鼎足  鼎:古代炊具,三足两耳。比喻三方分立,互相抗衡。
 • 五裂  形容不完整,不集中,不团结,不统一。
 • 似人,七似鬼  詈词。骂人长相难看。
 • 像人,七似鬼  骂人的话。骂人长相难看。
 • 鼎立  比喻三方分立,互相抗衡。同“三分鼎足”。
 • 安常  信守本分,安于故常。
 • 五落  形容分散零乱。
 • 节解  指逐条逐节进行分析。
 • 为二  哲学用语,指事物作为矛盾的统一体,都包含着相互矛盾对立的两个方面。通常指全面看待人或事物,看到积极方面,也看到消极方面。
 • 耕耘,一收获  付出一份劳力就得一分收益。
 • 一毫  形容很少的数量。
 • 夺秒  一分一秒也不放过。形容充分利用时间。
 • 族解  把肢体与关节一一分开。族,骨节交错盘结之处。比喻剖析义理,详尽中肯。同“支分节解”。
 • 缕解  指详尽而有条不紊地辨别分析。
 • 毫析  指细微地分析。
 • 伯仲  分不出第一第二。
 • 青白  指不分黑白,不辨是非。
 • 胜负  分不出谁胜谁负。形容竞赛双方水平、技术相当。
 • 玉石  指无有区别,同归于尽。参见“玉石俱焚”。
 • 缕析  缕:线;析:剖析。有条有理地细细分析。
 • 鸾凤  比喻夫妻分离。
 • 像人,七像鬼  形容人长相丑陋,也指人遭疾病或其折磨后不成人样子。
 • 蛇断  比喻支离破碎。

第二个字是分的成语接龙、出处

第2个是分的成语接龙

分在第二个的成语出处

 • 守己  宋·袁文《翁牖闲评》八:“彼安分守己,恬于进取者,方且以道义自居,其肯如此侥幸乎?”
 • 守已  《红楼梦》第七十二回:“从此养好了,可要安分守己,再别胡行乱闹了。”
 • 知足  宋·洪迈《容斋随笔·三笔·人当知足》:“其安分知足之意终身不渝。”
 • 轩轾  《后汉书·马援传》:“居前不能令人轾,居后不能令人轩……臣所耻也。”
 • 皂白  《诗经·大雅·桑柔》“匪言不能,胡斯畏忌。”汉·郑玄笺:“胡之言何也,贤者见此事之是非,非不能分别皂白言之于王也。”
 • 青红皂白  《诗·大雅·桑柔》“匪言不能,胡斯畏忌。”汉·郑玄笺:“胡之言何也,贤者见此事之是非,非不能分别皂白言之于王也。”
 • 畛域  《庄子·秋水》:“泛泛乎其若四方之无穷,其无所畛域。”
 • 彼此  宋·陈亮《谢安比王导论》:“一切以大体弥缝之,号令无所变更,而任用不乏其人。”
 • 之想  鲁迅《花边文学 命运》:“不信运命,学不能‘安分’,穷人买奖券,便是一种‘非分之想’。”