qqc成语网提供成语解释、成语出处、成语谜语、成语故事大全、成语接龙、成语近义词、成语反义词等在线四字成语词典查询加入收藏|设为主页

www.qqc.net 四字成语大全

位置:成语大全 > 成语故事 > 关于唐朝的成语故事大全
qqc查找成语
唐朝时期成语典故

唐朝的成语故事出处

 • 班门弄斧

  唐·柳宗元《王氏伯仲唱和诗序》:“操斧于班、郢之门,斯强颜耳。”宋·欧阳修《与梅圣俞书》:“昨在真定,有诗七八首,今录去,班门弄斧,可笑可笑。”

 • 背道而驰

  唐·柳宗元《〈杨评事文集〉后序》:“其余各探一隅,相与背驰于道者,其去弥远。”

 • 晨钟暮鼓

  唐·李成用《山中》诗:“朝钟暮鼓不到耳,明月孤云长挂情。”

 • 逢人说项

  唐·杨敬之《赠项斯》:“处处见诗诗总好,及观标格过于诗。平生不解藏人善,到处逢人说项斯。”

 • 海角天涯

  唐·白居易《春生》:“春生何处暗周游,海角天涯遍始休。”

 • 汗牛充栋

  唐·柳宗元《陆文通墓表》:“其为书,处则充栋宇,出则汗牛马。”

 • 侯门如海

  唐·崔郊《赠去婢》诗:“公子王孙逐后尘,绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深如海,从此萧郎是路人。”

 • 画龙点睛

  唐·张彦远《历代名画记·张僧繇》:“金陵安乐寺四白龙不点眼睛,每云:‘点睛即飞去。’人以为妄诞,固请点之。须臾,雷电破壁,两龙乘云腾去上天,二龙未点眼者见在。”

 • 火树银花

  唐·苏味道《正月十五夜》诗:“火树银花合,尽桥铁锁开。”

 • 鸡犬不宁

  唐·柳宗元《捕蛇者说》:“哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。”

 • 老妪能解

  宋·惠洪《冷斋夜话》卷一:“白乐天每作诗,问曰解否?妪曰解,则录之;不解,则易之。”